få historien

om anneberghus

Skovgård, Anneberggård, Anneberghus… kært barn har mange navne!

Anneberghus emmer af historie og stedet var i helt gamle dage bondegården Skovgård. Skovgård hørte under Dragsholm Slot, som omkring år 1660 blev overtaget af storkøbmanden Henrik Müller, i pant for hans arbejde som kongens rentemester (finansminister). Han oprettede en herregård med fæstebønder under sig og navngav det Anneberggård efter sin datter, til hvem han forærede gården i bryllupsgave. På dette tidspunkt var hovedbygningen et trefløjet anlæg med voldgrave på tre af siderne og den hvide hovedbygning, vi i dag kender som Anneberghus, fandtes endnu ikke.

`Højt at flyve -dybt at falde´. Henrik Müller blev dømt for svig mod kongen, led store økonomiske kvaler og måtte afgive sine besiddelser, bl.a. Anneberggård. I tiden efter har en lang række af ejere rådet over godset, endog Kong Chr. Vll, som ejede Anneberggård fra 1776 og de næste 25 år frem.

Blandt de mange godsejere skal her blot nævnes Frederik von Buchwald, der fra år 1815 kom til at spille en væsentlig rolle på Anneberggård. Han omlagde driften, dyrkede bl.a. raps som den første i landet, sejlede gårdens gode produkter til salg i Helsingør, og i 1840 byggede han Anneberg Skibsværft, der søsatte skibe på strandengen, – men ikke mindst opførte Kaptajn von Buchwald i 1856 en ny hovedbygning, tegnet af den danske arkitekt Theodor Sørensen. Den italiensk-klassicistisk inspirerede villa var på højde med datidens strømninger og blev rammen om mange herskabelige sammenkomster. Von Buchwald var personlig ven med Kong Chr. Vll, der flere gange besøgte Anneberggård.

I vor tid, i midten af 1900 tallet fandt forskellige former for institutionel anvendelse af villaen sted, under forskellige ejere. Her var herregårdspension, pigehjem og børnehjem, indtil Skov- og Naturstyrelsen i 1998 valgte at købe stedet med henblik på at drive kombineret vandrerhjem og naturskole.

Da Anneberg Vandrerhjem og Naturskole slår dørene op i 1999, er det med mange skønne visioner om naturoplevelser og -formidling, primært for Odsherreds skoleelever, men – skulle det vise sig – også for andre interesserede som f.eks. firmaer og deres medarbejdere. I Venstrebladet fra 1999 kan man i en artikel læse, hvordan Naturskolen arrangerer `alt-godt-fra-havet´- events, aftenture med nattens lyde og madlavning af nedlagt vildt.

Der er fart over feltet på Anneberg i en årrække. Medarbejdere gør et stort arbejde for at formidle viden om naturen og dele de gode oplevelser, der uvægerligt følger med, når man er aktive eller blot færdes i det grønne sammen. Den hvide hovedbygning summer af liv og den gives en kærlig hånd både ude og inde. Det varer dog ikke ved. Økonomien er stram, og der forsøges med en anden organisering. En produktionsskole står i en periode for driften af vandrerhjemmet, men det korte af det lange er, at hovedbygningen igen sættes til salg i 2019 og købes af en lokal.

Her slutter historien imidlertid ikke. Den smukke hvide hovedbygning med sit nye navn Anneberghus står foran nye, spændende eventyr. Som daglig leder af huset håber og tror jeg på, at min entusiasme og store glæde ved denne historiske bygning vil give fornyet energi til bestræbelserne på at bringe liv og gode dage tilbage i de charmerende stuer. Mine tanker har fra starten kredset om at vække noget af den gamle ånd til live igen. I husets velmagtsdage nød herskabet god mad, en god cigar og gode samtaler. Ro og velvære. I nyere tid er naturen inddraget mere aktivt. Vi åbner op til søen, voldgraven, Anneberg Skoven og kik til fjorden, giver Anneberghus en tiltrængt renovering og restaurerer kunstner Annette Barslunds grill-skulpturer i parken for at etablere de grill-haver, der var på tegnebordet for 20 år siden. Jeg har et team af dygtige folk med mig, og som de gamle indianere sender vi røgsignaler mod himlen – ud af troldens ører – og lader vide, at Anneberghus er åbent igen!

Kontakt os gerne her, så sammensætter vi et godt og uforpligtende tilbud til dig eller ringer dig op for en uddybende snak om jeres ønsker.